Katechetikos Centras

Mokytojų kompetencijų ugdymas

Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvoje – į pagalbą mokytojui: 

Mokėjimo mokytis kompetencijos ir motyvacijos skatinimas katalikų tikybos pamokose

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijos

Pažangumo ir pasiekimų vertinimas katalikų tikybos pamokose

Mąstymo žemėlapiai:

Mokslo metų įvertinimo su klase pavyzdys

12 idėjų QR kodo panaudojimui pamokoje

Kaip kurti QR kodus patarimai

Kvalifikacinis seminaras „Sėkmingos pamokos planavimas ir organizavimas”(2015 02 18)

Dešinysis kampas

Drausmė

Interaktyvios priemonės

K laikrodis

Ką aš reiškiu kitiems?

Klasės valdymas

Laikrodis

Matyti abi puses

Aktyvumą ir kūrybiškumą skatinantys metodai

Minčių lietus

Nenugalima meilė

Pamokos: uždavinys, metodai, priemonės

Penki žmonės

Svarstyklės

***

A.Narbekovas: Sąžinės konfliktas

Seminaras „Tikėjimas ir mokslas” (2014 m.)

Krikšoniškosios apologetikos įžvalgos pagal A. E. McGrath ( ir skaidrės)

A.Dumčius. Mokslo pažanga ir Kūrėjas

Antgamtinio pasaulio pažinimas

Tikėjimo ir mokslo santykio sklaida

Mokslas ir religija

Mokslo teorijų apie pasaulio kilmė ir krikščionybės minčių suderinamumas

Mokytojas strategas

Kvalifikacinio seminaro „Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo galimybės mokykloje” medžiaga: 

Seminaro medžiaga, filmukas

Krikščioniškos apologetikos įžvalgos pagal A.E.McGrath

Šis leidinys skirtas mokytojui, norinčiam ugdymo procese eksperimentuoti, kurti, tobulėti, atrasti. Mokytojui – lyderiui, savo dalyko žinovui, trokštančiam padėti augti jaunimui, nebijančiam susidurti su nuolatine šiuolaikinės visuomenės kaita ir iššūkiais.

Metodinė priemonė: Apmąstyk ir veik

Seminaro medžiaga:

Ši katechezė buvo skirta pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių vaikų tėveliams. Padaryta dar prieš 5 metus. Pagalvojau pasidalinti, gal kam bus naudinga, asmeninėm studijom ar panaudojant kitus ruošiant.

P.S. Yra keletas gramatinių klaidų, tačiau juk ir didžiausi leidiniai jų pridaro, o darbas padarytas prieš 5 metus ir taisyti nelabai yra galimybės. Todėl nusprendžiau pasidalnti su keliom klaidom, nei dėl jų visai nesidalinti 🙂

Kunigas Povilas Narijauskas