Katechetikos Centras

Mokytojai dalinasi medžiaga pagal atnaujintas BP.

Mokytojos Laimutės Kivitienės medžiaga 1 klasei

1 tema. SUSIPAŽINKIME.

2 tema. IŠ KUR KYLA PASAULIS IR VISA, KAS JAME.

2 tema. IŠ KUR KYLA PASAULIS IR VISA KAS JAME

3 tema. KOKS YRA DIEVAS.

3 tema. KOKS YRA DIEVAS.

4 tema. IŠ KUR ŽINOME APIE DIEVĄ.

 4 tema. IŠ KUR ŽINOME APIE DIEVĄ.

5 tema. KĄ IR KAIP KURIA DIEVAS.

5 tema. KĄ IR KAIP KURIA DIEVAS.

6-7 temos. KAS AŠ ESU. AR ESU TOKS PAT, KAIP KITI.

6-7 temos. KAS AŠ ESU.AR ESU TOKS PAT, KAIP KITI.

8 tema. KAIP SUSIDRAUGAUTI.

8 tema. KAIP SUSIDRAUGAUTI.

9 tema. PIRMOJO SKYRIAUS KARTOJIMO PAMOKA.

9 tema. PIRMO SKYRIAUS TRUMPO PASIKARTOJIMO PAMOKA.

2.0 skyriaus papildoma tema. VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ. VĖLINĖS.

2.0 skyriaus papildoma tema. VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS

2.1 tema. KODĖL PASAULIS NEBE TOKS GERAS, KOKĮ SUKŪRĖ DIEVAS.

2.1 tema. KODĖL PASAULIS NEBE TOKS GERAS, KOKĮ SUKŪRĖ DIEVAS.

2.2 tema. AR DIEVAS ŽMOGŲ MYLI, NET KAI ŠIS JO NEKLAUSO.

2.2 tema. AR DIEVAS ŽMOGŲ MYLI, NET KAI ŠIS JO NEKLAUSO.

2.3 tema. KAS YRA ADVENTAS.

2.3 tema. KAS YRA ADVENTAS.

2.4. tema. KAS YRA MARIJA IR KUO JI YPATINGA.

2.4. tema. KAS YRA MARIJA IR KUO JI YPATINGA.

2.5 tema. KĄ ŠVENČIAME PER KALĖDAS. JĖZAUS LAIŠKAS.

2.5 tema. KĄ ŠVENČIAME PER KALĖDAS. VIENA NAKTIS BETLIEJUJE. 

2.6 tema. KO ATVYKO TRYS IŠMINČIAI.

2.6 tema. KO ATVYKO TRYS IŠMINČIAI.

2.7 tema. ANTROJO SKYRIAUS KARTOJIMO PAMOKA.

2.7 tema. ANTRO SKYRIAUS TRUMPAS PASIKARTOJIMAS.

3.1 tema. KĄ ŽINOME APIE JĖZAUS VAIKYSTĘ IR ŠEIMĄ.

3.2 tema. KODĖL JĖZUI REIKĖJO DRAUGŲ.

3.2. tema. KODĖL JĖZUI REIKĖJO DRAUGŲ.

3.3. AR JĖZUS TIKRAI YRA DIEVAS. STEBUKLAI.

3.3 tema. AR JĖZUS TIKRAI YRA DIEVAS. JĖZAUS STEBUKLAI.

3.4. tema. KO REIKIA, KAD JĖZUS PADĖTŲ IR MAN.

3.4 tema. KO REIKIA, KAD JĖZUS PADĖTŲ IR MAN.

3.5. tema. KAIP AŠ GALIU MELSTIS.

3.5 tema. KAIP AŠ GALIU MELSTIS.

Papildoma tema. GAVĖNIA.

Mokytojos Viktorijos Koirovič medžiaga 1 klasei

1.1 Susipažinkime

1.1 Kas yra išmintis ir kur jos semtis

1.2 Ar žmogus ieško Dievo, ar Dievas ieško žmogaus

1.2 Iš kur kyla pasaulis ir visa, kas jame

1.3 Ar įmanoma tiltą pastatyti vienoje upės pusėje

1.3 Koks yra Dievas

1.4 Iš kur žinome apie Dievą

1.4 Kodėl verta pasitikėti Dievu

1. 4 Iš kur žinome apie Dievą. Nojaus laivas

1.5 Ką ir kaip kuria Dievas

2.2 Kokia buvo pranašo Mozės ir Jėzaus misija

Papildomos užduotys liturginiams laikotarpiams

Mokytojos Laimutės Kivitienės medžiaga 3 klasei

1 tema. KOKIAS DOVANAS ESAME GAVĘ IŠ DIEVO.

2 tema. KODĖL ILGIMĖS DIEVO.

3 tema. KAIP IŠGIRSTI DIEVĄ.

4 tema. KOKIA MALDA DIEVUI PATINKA.

5 tema. KKAIP MALDAI PADEDA MANO KŪNAS.

6 tema. KAIP IŠ KARTOS Į KARTĄ BUVO PERDUODAMI ŠVENTOJO RAŠTO TEKSTAI.

6 tema. KAIP IŠ KARTOS Į KARTĄ BUVO PERDUODAMI ŠVENTOJO RAŠTO TEKSTAI.

7 tema. KĄ ŽINAU APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ.

7 tema. KĄ ŽINAU APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ.

8 tema. KUO YPATINGAS MARIJOS GYVENIMAS.

8 tema. KUO YPATINGAS MARIJOS GYVENIMAS.

9 tema. KODĖL MARIJA VADINAMA JĖZAUS IR BAŽNYČIOS MOTINA.

9 tema. KODĖL MARIJA YRA JĖZAUS IR BAŽNYČIOS MOTINA.

9.a. papildoma tema. KAIP MES LAUKIAME JĖZAUS ATĖJIMO.

9.a. papildoma tema. KAIP MES LAUKIAME JĖZAUS ATĖJIMO.

10 tema. KODĖL JĖZUS VADINAMAS NAZARIEČIU.

10 tema. KODĖL JĖZUS VADINAMAS NAZARIEČIU.

10.a papildoma tema. KĄ BYLOJA ŠV.KALĖDŲ SIMBOLIAI.

11 tema. AR JĖZUS TURĖJO DRAUGŲ.

11 tema. AR JĖZUS TURĖJO DRAUGŲ.

12 tema. KOKIAIS TITULAIS ŽMONĖS KREIPIASI Į JĖZŲ.

12 tema. KOKIAIS TITULAIS ŽMONĖS KREIPIASI Į JĖZŲ.

13 tema. KĄ GALI PADARYTI JĖZUS IR NEGALI PAPRASTAS ŽMOGUS. STEBUKLAI.

13 tema. KĄ GALI PADARYTI JĖZUS IR NEGALI PAPARASTAS ŽMOGUS

13 a temai. KAS YRA VOTAI.

13b papildoma tema. KĄ ŽINAU APIE GAVĖNIĄ.

13b tema. papildoma tema. GAVĖNIA.

14 tema. KO GALIME PASIMOKYTI IŠ JĖZAUS.

14 tema. KO GALIME PASIMOKYTI IŠ JĖZAUS.

14b tema. JĖZAUS MOKYMAS PER PALYGINIMUS.

14b, pridėtinė tema. JĖZAUS MOKYMAS PER PALYGINIMUS.

15 tema. KĄ JAU ŽINAU APIE JĖZŲ.

15 tema. KĄ JAU ŽINAU APIE JĖZŲ.

16 tema. KAS YRA AUKSO TAISYKLĖ.

16 tema. KAS YRA AUKSO TAISYKLĖ.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Mokytojos Viktorijos Koirovič medžiaga pradinėms klasėms:

Danieliaus pasakojimo veikėjai

Apie maldą mažiesiems

Mokytojos Viktorijos Koirovič medžiaga 5 klasei: 

1.1 Kas yra išmintis ir kur jos semtis

1.2 Ar žmogus ieško Dievo, ar Dievas ieško žmogaus

1.3 Ar įmanoma tiltą pastatyti vienoje upės pusėje

1.4 Kodėl verta pasitikėti Dievu

2.2 Kokia buvo pranašo Mozės ir Jėzaus misija

Papildomos užduotys liturginiams laikotarpiams

7 klasei:

Mokytojos Neringos Augustinavičienės medžiaga:

Kokį palikimą esi gavęs

Viktorina Šv.Raštas

Mokytojos Ingos Juškienės medžiaga:

Ką patirčiau keliaudamas su Šv. Pauliumi

9 klasei

Mokytojo Ernesto Šidlausko pamokos medžiaga:

Gyventojų surašymas Betliejuje

Mokytojo Petro Didžioko medžiaga:

Ar Dievas sukūrė blogį?

Bažnyčios universalumas ir visuotinumas. IId. Ar Bažnyčiai rūpi pasaulio reikalai.

S. Onutės Petraškaitės medžiaga:

Malda ir jos būdai

Meditacija „Dovana“

…………..

Mokytojos Irmos Karvelytės ilgalaikiai planai 5 -11kl.Parsisiųsti