Katechetikos Centras

Spalis – misijų mėnuo

SVETAINĖ skirta Misijų mėnesiui

Kvieskime visus švęsti YPATINGĄJĮ MISIJŲ MĖNESĮ.

Kiekvienas iš mūsų esame misionierius!

„Misionieriams ir misionierėms, taip pat visiems tiems, kurie savo Krikšto galia kokiu nors būdu dalyvauja Bažnyčios misijoje, iš širdies siunčiu savo palaiminimą“ (Popiežius Pranciškus)

Daugiau informacijos: https://misijos.katalikai.lt

METODINĖ MEDŽIAGA 

Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant 2020 m. misijų mėnesį: Štai aš – siųsk mane

Pamokoms 2020-2021 m.m. 

****

Tikybos mokytoja D. Gervytė dalinasi medžiaga. Nuotraukos iš pal. T. Matulionio stovyklos „Mano herojai” akimirkų:

Mok.Natalija Maciulevičienė dalinasi pamokų planais apie Misijų globėjus:

Svetainėje „Krikščioniški filmai“ paruošta medžiaga: Pakrikštyti ir siunčiami – Bažnyčios Misijohttps://misijos.katalikai.lt/