Katechetikos Centras

Spalis – Ypatingas misijų mėnuo

SVETAINĖ skirta Misijų mėnesiui

Kvieskime visus šiemet švęsti YPATINGĄJĮ MISIJŲ MĖNESĮ.

Kiekvienas iš mūsų esame misionierius!

„Misionieriams ir misionierėms, taip pat visiems tiems, kurie savo Krikšto galia kokiu nors būdu dalyvauja Bažnyčios misijoje, iš širdies siunčiu savo palaiminimą“ (Popiežius Pranciškus)

Daugiau informacijos: https://misijos.katalikai.lt

  • SEMINARAS: Rugsėjo 26 d vyko gerosios patirties seminaras ,,Nori sudominti – dirbk išradingiau. Pakrikštyti ir siunčiami“.

  • KONKURSAS. Mieli tikybos Mokytojai ir Katechetai, kaip žinia, popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, siekdamas, kad visuotinė Bažnyčia iš arčiau pažvelgtų, sąmoningiau prisiliestų ir nuodugniau ištyrinėtų misijų svarbą pasaulyje ir, kad pamatytų, kaip iš tiesų arti viso to, ar net visame tame, esame kiekvienas iš mūsų. Taigi, norėdami bendradarbiauti ir trokšdami, kad žinia apie Ypatingąjį Misijų mėnesį dar sparčiau plistų visoje Lietuvos Bažnyčioje, ir tarp vaikų, kviečiame Jus drauge su savo klasės mokiniais dalyvauti mūsų organizuojamame vaikų piešinių konkurse, kuris padės vaikams ir jaunuoliams tarpusavyje pasidalinti savo supratimu apie misijas ir iki galo iliustruoti šia tema vedamą pamoką/katechezę.  Misijų piešinių konkursas (NUOSTATAI)

  • METODINĖ MEDŽIAGA PAMOKOMS :

Tikybos mokytoja D. Gervytė dalinasi medžiaga. Nuotraukos iš pal. T. Matulionio stovyklos “Mano herojai” akimirkų:

Mok.Natalija Maciulevičienė dalinasi pamokų planais apie Misijų globėjus:

Svetainėje „Krikščioniški filmai“ paruošta medžiaga: Pakrikštyti ir siunčiami – Bažnyčios Misijoo