Katechetikos Centras

Misijų mėnuo. Kvietimas dalyvauti giesmių konkurse.

Pradėjome 2021-ųjų metų Misijų mėnesį.

Misijų tarnybos medžiagą – plakatus galite pasiimti VAKC.

Paskelbtas 2021 -ųjų m. Misijų mėnesio giesmių konkursas

Daugiau informacijos apie Misijų mėnesį interneto puslapyje misijos.katalikai.lt

KVIEČIAME DALYVAUTI.

Norėdami pakviesti  Nacionalinės Misijų Tarnybos direktoriumi kun. A. Barelli  SDB pakalbėti  parapijoje (konferencijos, paskaitos ar seminaro formatu), maloniai prašome su juo susisiekti.