Katechetikos Centras

Mieli tikybos mokytojai ir katechetai, maloniai kviečiame jus dalyvauti piešinių konkurse „Jus būsite mano liudytojai“

Gerbiamieji,

Nacionalinė misijų tarnyba kviečia tikybos mokytojus, katechetus ir jų ugdomus vaikus dalyvauti piešinių konkurse „Jus būsite mano liudytojai“.

Konkursas gali būti naudingas pristatyti vaikams misijų mėnesį.

Primename, kad atnaujintame interneto puslapyje misijos.katalikai.lt  galite rasti medžiagos mokytojams, pristatant misijų temą vaikams.

.