Katechetikos Centras

Metodinė medžiaga sinodinio kelio sustikimams su jaunuoliais progimnazijose ir gimnazijose

Gerbiami mokytojai, 

2021 m. spalio mėn. Popiežius Pranciškus paskelbė Sinodą. Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus Vilniaus arkivyskupijos žmones kartu maldoje išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia.

Vaizdo žinia čia 

Kviečiame jus prisijungti ir organizuoti sustikimus su jaunuoliais (progimnazijos ir gimnazijos mokiniais). Tikimės, kad VA arkivyskupijos organizacinės komandos ir VAKC parengta medžiaga padės Jums Sinodiniame kelyje.

Mokytojams, kurie organizuos sinodinius susitikimus su mokytojais, tėvais, mokiniais, bus išrašytos VAKC padėkos.

Filmukas ,,Sinodas ir sinodalumas” (anglų k., galima įjungti subtitrus – versti automatiškai į lietuvių kalbą)