Katechetikos Centras

LIST BISKUPÓW LITWY DO KATECHETÓW I NAUCZYCIELI RELIGII

Umiłowani Nauczyciele Religii i Katecheci,

Na zakończenie roku szkolnego chcielibyśmy serdecznie podziękować Wam za Waszą pracę, za mnóstwo przeprowadzonych lekcji, za przygotowywanie się do nich i za czas poświęcony uczniom. Dziękujemy również za udział w konkursach i rekolekcjach, co pomogło nie tylko doskonalić się zawodowo, ale i wzrastać duchowo.

Wykonujecie bardzo ważne zadanie powierzone nam przez Chrystusa – głosicie Dobrą Nowinę o zbawieniu. Przybliżacie młodzieży słowo wiary, pomagacie jej zrozumieć sens życia i jego głębię. Umacniacie nadzieję, której tak bardzo potrzebują młodzi ludzie, którzy będą budować swoją przyszłość.

Dziękujemy za to, że nie tylko przekazujecie wiedzę, ale sami jesteście przykładem: udzielacie pomocy uczniom w przygotowaniu się do różnych imprez, w zaangażowaniu się w działalność parafialnych grup młodzieżowych oraz organizacji.

Wychować człowieka – nie oznacza tylko przekazać mu wiedzę, lecz nauczyć go żyć w oparciu o własne przekonania, dlatego też w zakres nauczania religijnego wchodzi i wychowanie moralne.

Dziękujemy za to, że odważnie głosicie prawdę Chrystusa o świecie i człowieku bez pomijania tematów, które czasami są uważane za problematyczne, na przykład kwestia płciowości ludzkiej. Człowiek jest stworzony przez Boga i wszystko, co jest mu dane, jest darem. Każdy dar człowiek może ofiarować innej osobie lub jego nadużywać. To świadczy jednocześnie o wielkości wolności, ale też i o niebezpieczeństwie.

Powinniśmy się wzorować na nauczaniu wiary głoszącym, że Bóg kocha każdego człowieka bez wyjątku i każdy jest godzien szacunku; Bóg pragnie jego szczęścia – tego doczesnego i tego wiecznego. Wiemy też, że człowiek może zgrzeszyć i tak się czasem staje, ale Jezus przyszedł, by nas wybawić z każdego grzechu. Zawsze odważnie, bez żadnego strachu, przekazujcie ewangeliczne nauczanie Chrystusa o człowieku, który posiada naturę otrzymaną od Boga, o rodzinie jako o nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety, o małżeństwie będącym owocem tej miłości. My – katolicy – posiadamy nie tylko prawo do własnych poglądów, lecz i zobowiązanie samego Chrystusa do przedstawienia ich z szacunkiem i miłością w oparciu o argumenty.

Wsłuchajmy się w nawoływanie papieża Franciszka, aby ze wszystkimi ludźmi zachowywać się tak, jak się zachowywał Jezus. Chrystus nie upokorzył nikogo, kto się ku Niemu przybliżył, dlatego my też nie możemy potępiać ludzi, którzy mają słabości, które Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa nieuporządkowanymi (patrz KKK 2357). Odwrócilibyśmy się również od prawdy ewangelicznej twierdząc, że jakiekolwiek czynności wynikające z tych skłonności są dobre. Powinniśmy odróżnić nieuporządkowane skłonności od ich realizacji przez czyny. Jak podaje Katechizm „powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji” (KKK 2358).

Taka postawa nie jest „homofobiczna”, o co czasami usiłuje się nas posądzić. Wręcz odwrotnie, wynika ona z prawdziwego szacunku i miłości do każdego człowieka, niezależnie od jego orientacji. Naszym obowiązkiem jest dobra znajomość nauczania Kościoła Katolickiego w tej ważnej kwestii, przekazania go jak najdokładniej i przez zastosowanie odpowiednich metod pedagogicznych.

Jednocześnie pamiętajcie o surowym przestrzeganiu papieża Franciszka przed ideologią „gender” i indoktrynacji oraz przed „ideologicznymi kolonizacjami” w oparciu o nią. Papież nazwał to wielkim wrogiem rodziny walczącym w wojnie światowej, której celem jest zniszczenie małżeństwa.

Szanując człowieka, nie bójmy się nazwać grzechy: w ten sposób nie poniżamy i nie potępiamy człowieka, a tylko ukazujemy zło jego czynów, zachęcamy go do zwrócenia się ku Bogu, do prawdziwego dobra i szczęścia. Zawsze nawołujmy do radości nawrócenia, głoszonej w Ewangelii.

Z tej okazji raz jeszcze zapraszamy na Dni Młodzieży, które odbędą się w Wilnie w dniach 23-25 czerwca. Pomóżcie młodym ludziom wziąć w nich udział, towarzyszcie im podczas tego wyjątkowego święta wiary młodych. Będzie to darem dla młodzieży i dla Was. Młodzi ludzie najlepiej się uczą tego, czym żyją ich nauczyciele.

25 czerwca odbędzie się jeszcze jedno niezwykle ważne wydarzenie dla całego Kościoła katolickiego na Litwie – beatyfikacja bp. Teofila Matulionisa. Niech odwaga i szczerość przyszłego błogosławionego w głoszeniu nauczania Chrystusa oraz jego niezłomna postawa będą dla nas inspirującym przykładem.

Biskupi Litwy