Katechetikos Centras

Kvietimas prisijungti prie bendros el.pašto grupės

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras kviečiai tikybos mokytojus ir katechetus prisijungti prie bendros el.pašto grupės tikyba@googlegroups.com. Prie jos jau yra prisijungę apie 90 Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų bei katechetų.

Kauno arkivyskupijos katechetikos centre pradėjome krikščioniškų filmų vertimo ir įgarsinimo projektą. Dalį filmų ištraukų ketiname paruošti būtent tikybos mokymui. Taip pat norėtume paskatinti mokytojų ir katechetų dalinimąsi savo sukurtomis metodinėmis priemonėmis, padėti jiems naudotis šiuolaikinėmis medijomis, atnaujinti jau sukurtų prezentacijų dizainą, sukurti interneto svetainę su metodinės medžiagos tikybai ir katechezei duomenų baze.

Visi žinome, kiek laiko užtrunka parengti gerą pateikį (prezentaciją), reikiamas filmų ištraukas ir kitas priemones tikybos pamokoms bei katechezėms. Todėl kviečiame prisijungti ir dalintis savo parengtomis priemonėmis, patirtimi ir idėjomis su kitais, kad jos atneštų dar daugiau vaisių ir padėtų perteikti Evangeliją jaunimui kokybiškiau, paveikiau ir įdomiau.

Norėdami prisijungti prie grupės, nueikite į šį puslapį: https://groups.google.com/forum/#!forum/tikyba

Jame paspauskite “Prenumeruoti šią grupę”.

Pagarbiai,
klierikas Sigitas Jurkštas
atsakingas už medijų išteklius

Kauno arkivyskupijos katechetikos centre
Tel. 8 608 79703