Katechetikos Centras

Kviečiame tikybos mokytojus bei katechetus kartu su ugdytiniais dalyvauti konkurse „Meilės giesmės“

Šeštasis šalies 1-5 klasių mokinių krikščioniškosios muzikos festivalis -konkursas „Meilės giesmės“
Kviečiame tikybos mokytojus bei katechetus kartu su ugdytiniais dalyvauti konkurse.

Registracija  iki 2022 m. balandžio 25 d.http://forms.gle/rxP9jzvCVfU25bfr8

Konkurso tikslas – mokantis įvairių muzikos žanrų ugdyti krikščioniškas vertybes: tikėjimą, viltį ir meilę.
Konkurso uždaviniai:
1. Ugdyti vaikų teigiamą požiūrį į tikėjimą.
2. Ugdyti vaikų kūrybinius muzikinius gebėjimus.
3. Šlovinti Dievą giesmėmis, dainomis, šokiais.

Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu.

Vaizdo įrašų pateikimas: iki 2022 m. balandžio 30 d.

Kontaktai pasiteirauti: Jurgita Turlienė 8 614 16862, jurgita.turliene@vilnius.eu.

Daugiau informacijos konkurso nuostatuose

Konkurso nuostatai
Parsisiųsti