Katechetikos Centras

2020-02-21-23 vyko 18 akad. val. kv. seminaras „Šventojo Rašto dėstymo metodai pamokose“ 🗓

Seminaro programa akredituota VšĮ Trakų švietimo centro direktoriaus 2019-12-27 įsakymu Nr. V- 35.

Seminaro lektorius – prieš kelis metus puikius semianrus Lietuvoje vedęs teologijos dr. kun. Hernanas Pereda Bullrichas CPCR (Kristaus Karaliaus parapijos bendradarbių kongregacija, Ispanija).

Seminare pats autorius pristatė jo sukurtą ir praktikuojamą metodiką, kaip dirbti su Šv. Raštu.

Kursas buvo skirtas ugdytojams, dirbantiems su žmonėmis, kurie niekuomet sistemiškai nesidomėjo Biblija ir krikščionišku gyvenimu.

Seminaro anotacija:

Seminare stengiamasi paliesti temas, padedančias žmogui formuoti integralų krikščionišką pasaulio matymą. Siekiama padėti lavinti pasauliečius; rengti ugdytojus ir ruošti tuos, kas vėliau plačiau skleis pastoracijos žinią. Mokymo metu pasitelkiamos skirtingos vaizdo ir garso priemonės, kad Dievo Žodis taptų prieinamas daugeliu aspektų.

Seminaro lektorius Hernanas Pereda studijavo popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje apgynė teologijos daktaro disertaciją (tema dogmatika ir dvasingumo pagrindai) , taip pat turi komunikacijos ir religinės informatikos magistro laipsnį. Kun. H. Pereda yra daugelio darbų apie Išganymo istoriją, suaugusiųjų pastoraciją  ir krikščioniškąją antropologiją autorius ir Evangelizacijos ir komunikacijos fondo (Fundacion para la Evangelizacion y Communicatcion, FECOM) pirmininkas.

Seminaro trukmė – 18 ak. val. 

Seminare dalyvavo 85 žmonės.

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke