VAKC

Kviečiame dalyvauti konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai“

Kvietimas

Konkurso nuostatai