Katechetikos Centras

Kviečiame dalyvauti konkurse 4-5 klasių mokiniams „Mano herojus Biblijoje“

Konkurso tikslas – padėti 4-5 klasių mokiniams pažinti Šventąjį Raštą kaip tikėjimo šaltinį.

Konkurso uždaviniai:

  1. skaitant Šventąjį Raštą rasti savo herojų;
  2. tekstu atskleisti, kaip pasirinktas Šventojo Rašto herojus stiprina mano tikėjimą;
  3. naudojantis įvairiomis meninėmis priemonėmis atskleisti Šventojo Rašto herojų reikšmę.

Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu.

Reikalavimai Konkurso darbams

 Dalyviai atlikdami užduotį:

             meninių priemonių pagalba atskleidžia pasirinkto herojaus gyvenimą, veiklą.

  • Dalyviai pasirenka 1-2 herojaus gyvenimo fragmentus, iliustruoja pasirinkta technika (flomasteriais, tušu, akvarele, guašu, spalvotais pieštukais, spalvoto popieriaus aplikacija ir kt.).
  • Meninis darbas atliekamas ant vieno A4 formato lapo.
  • Galima siužetinė iliustracija (komiksas).
  • Komiksas iš 4 fragmentų atliekamas ant dviejų A4 formato lapų.

           tekstu apibūdina, kaip pasirinktas Švento Rašto herojus stiprina mano tikėjimą. 

  • Tekstas įrašomas į dalyvio anketos skiltį.
  • Teksto stilius: laiškas, rašinys, eilėraštis ir kt.
  • Teksto apimtis 10-15 sakinių.

Daugiau informacijos konkurso nuostatuose