Katechetikos Centras

2020 m. kovo 18-19 d. vyko Gavėnios rekolekcijos 🗓

2022 m. kovo 18 – 19 d. vyko Gavėnios rekolekcijas „Drąsos! Aš Esu. Nebijokite!“ pagal Lectio divina dinamiką

Rekolekcijas vedė: s. Vitalija
Rekolekcijos vyko Pavilnio rekolekcijų namuose.

Dalyvavo 24 tikybos mokytojai ir katechetai.

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke