Katechetikos Centras

Kviečiame dalyvauti 1-5 klasių mokinių konkurse ,,Kasdieninės mūsų maldos“ (lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių k.). PASKUBĖKITE SIŲSTI DARBUS!

Konkurso tikslas – padėti 1-5 klasių mokiniams pažinti maldos teikiamas dvasines vertybes bei ugdyti vaikų kūrybiškumą ir meninę raišką, rengiant kūrybinius darbus.

Organizatoriai: organizuoja Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras (toliau – VAKC), bendradarbiaudamas su Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija bei ,,Magnificat vaikams“ redakcija.

Dalyviai:

  • Vilniaus arkivyskupijos valstybinėse ir nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys 1-5 klasių mokiniai;
  •  parapijose veikiančios religinio ugdymo grupeles lankantys 1-5 klasių amžiaus grupės vaikai.

Eiga

  • Mokytojas ar katechetas informuoja dalyvius apie darbų rengimo reikalavimus.
  • Dalyviai rengia kūrybinius pasirinktos maldos ar jos fragmento darbus.
  • Parengtą darbą dalyvis (arba tikybos mokytojas / katechetas) nufotografuoja arba nuskanuoja.
  • Nuotraukas ar skanuotus darbus (JPEG, PNG formatu) su dalyvio anketa siųsti el. paštu katechetikoscentras@gmail.com  nuo 2021 m. kovo 22 d. iki balandžio 16 dienos. Darbas turi gerai matomas (geros kokybės nuotrauka, nėra šešėlių, darbas neišteptas ir pan.)
  • Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Konkurso koordinatores: VAKC religinio ugdymo specialistę Jeleną Liubčenko, tel. +370 647 90189 arba el. paštu religinisugdymas.vakc@gmail.com, VAKC religinio ugdymo ir katechezės specialistę Ivoną Geben tel. +370 647 90188 arba el. paštu ivonavakc@gmail.com.
  • Konkurso rezultatai ir laureatų darbai bus skelbiami interneto svetainėje www.katechetika.lt, facebook paskyroje ,,VA Katechetikos centras“, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos svetainėje http://www.vienuolio.vilnius.lm.lt/index.php?qw=naujienos,  facebook paskyroje ,,Magnificat vaikams“.
  • Diplomai ir prizai laimėtojams bus perduoti arba išsiųsti iki gegužės 19 d.