Katechetikos Centras

Kviečiame atsiimti kvalifikacinio seminaro „Šventojo Rašto dėstymo metodai pamokose“ pažymėjimų