Katechetikos Centras

2021 m. spalio 21 d. 16 val. vyko Zoom susitikimą „Mažųjų religinis ugdymas. Platformos Genially taikymas tikybos pamokose“. 🗓

Dalyvavo 40 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke