Katechetikos Centras

Kvalifikacinis seminaras: Literatūriniai Biblijos žanrai. Senasis Testamentas ( II d.) 🗓

Scheduled RENGINIAI