VAKC

Spalio 7 d.15.30 val.vyko Katechetų susitikimas 🗓 🗺

Dalyvavo 12 katechetų, ruošiančių Sutvirtinimo sakramentui.

RENGINIAI-ivyke
Aušros Vartų g. 12 Žemėlapis