Katechetikos Centras

Katechetai dalinasi metodine medžiaga katechezei (ruošiantiems Eucharistijos bei Atgailos ir sutaikymo sakramentams)

Ruošiantiems Eucharistijos ir Atgailos - susitaikymo sakramentams
 
Laimutė Kivitienė dalinasi: 

 
Natalija Maciulevičienė dalinasi:
 
 
 
 

21 tema