Katechetikos Centras

Katechetė L.Kivitienė ir N.Maciulevičienė dalinasi metodine medžiaga katechezei (ruošiantiems Eucharistijos sakramentui)