Katechetikos Centras

Katalikų tikybos, lietuvių kalbos ir dailės integruotas 4-8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokinių konkursas „Mano herojus Biblijoje“

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru 2023 metų pavasarį organizavo konkursą „Mano Herojus Biblijoje“. Komisijos vertinimui buvo pateikti 13 darbų.

Laureatais nominuoti:

4-5 klasių amžiaus grupėje:

Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 4 klasės mokinė Rimgailė Šlamaitė;

Vilniaus Taikos progimnazijos 4 klasės mokinė Urtė Dičiūtė

6-7 klasių amžiaus grupėje:

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 6 klasės mokinė Elija Čižaitė

I-II gimnazijos klasių grupėje:

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos II klasės mokinė Aistė Valaitytė.

Birželio 9 dieną Bažnytinio paveldo muziejuje vyko konkurso apdovanojimo šventė. Konkurso dalyviai lydimi savo mokytojų ir tėvelių aplankė parodą  „ Theatrum Biblicum“ Velykų preliudijos scenovaizdžiai. Po ekskursijos susirinkusieji bendravo ir vaišinosi.

Dėkojame vertinimo komisijai: Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Violetai Juodelienei ir Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos dailės mokytojai ekspertei Irenai Staknienei.

Nuoroda į virtualią parodą: https://padlet.com/kinfocentras/mano-herojus-biblijoje-2023-pp66j72p2uimde26