Katechetikos Centras

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań o wymiarze 4 godz „Inspirujmy się nawzajem.“ 🗓

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań o wymiarze 4 godz. „Inspirujmy się nawzajem.“

Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli religii i katechetów pracujących w języku polskim, rosyjskim, białoruskim.

„Przygotowanie dzieci o SPE do sakramentu Pojednania“ – odbędzie się 18 października.

Prowadząca: A. Zielińska (Studnia katechety).

„Przygotowanie dzieci o SPE do sakramentu Eucharystii.“ – odbędzie się  25 października.

Prowadząca: A. Zielińska (Studnia katechety).

Spotkania odbędą się na platformie Zoom o godzinie 19:00.

Cena 7 euro

REJESTRACJA

Jeśli płacisz za udział w seminarium ze środków osobistych:

• uczestnik seminarium (do 24 października) może przyjść do VAKC, aby zapłacić gotówką;

• lub wpłacić na konto Centrum Katechetycznego Archidiecezji Wileńskiej

 Šiaulių bankas  LT 70 7180 3000 0270 0072. Wpisz nazwę seminarium w sekcji miejsca docelowego płatności;

• Nauczyciele religii i katecheci Archidiecezji Wileńskiej, którzy płacą ze środków osobistych i mają trudności finansowe, mogą zwrócić się do VAKC z prośbą o wsparcie finansowe (w formularzu rejestracyjnym).

Scheduled Aktualia