Katechetikos Centras

Laukiame Jūsų anketų – prašymų Kanoniniams siuntimams gauti ar pratęsti

Primename, kad vadovaujantis Kanoninio siuntimo išdavimo ir sustabdymo tvarka Vilniaus arkivyskupijoje  laukiame Jūsų anketų – prašymų Kanoniams siuntimams gauti ar pratęsti.

Siunčiame 2019–2020 mokslo metams parengtas anketų formas:

  • Anketos forma Nr. 1- skirta naujai įsidarbinantiems švietimo įstaigoje mokytojams;
  • Anketos forma Nr. 2 skirta dirbantiems švietimo įstaigoje mokytojams, kurie prašo pratęsti Kanoninio siuntimo galiojimą ateinantiems 1-3 mokslo metams;
  • Anketos forma Nr. 3 – skirta mokytojams, gavusiems Kanoninį siuntimą keliems mokslo metams.

Prašome užpildytas formas su parašais ir anspaudais šiemet pristatyti į VAKC iki birželio 3 d.

 

PASTABA: Naujoje mokykloje ketinantys įsidarbinti mokytojai, atkreipkite dėmesį į tai, kad vadovaujantis aukščiau įvardyta tvarka, mokyklų vadovai, paskelbę konkursą naujam katalikų tikybos mokytojui priimti, negali priimti žmogaus be VAKC išduotos pažymos, kad pretendentas neturi kliūčių gauti Kanoninio siuntimo. Prieš įsidarbinant pretendentas privalo kreiptis į mus dėl tokios pažymos.