Katechetikos Centras

Gavėnia, Šventosios Velykos, Sekminės

Mokytoja E. Margytė dalinasi:
 
Gavėnios kelias pradinių klasių mokiniams:  
 
Didžioji savaitė

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=wordsearch&quizid=584138

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=anagrams&quizid=584138

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=spellit&quizid=584138

3-4 kl.

Didžiosios savaitės tradicijos Lietuvoje

Jėzaus prisikėlimo liudininkai (pasidaryti ir spalvinti)

Šv. Velykos

****

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla:

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple_pairs&quizid=584175

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla: https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=noughts&quizid=584175

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla: https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=matchup&quizid=584175

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla: https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=memory&quizid=584175

****

Mokytojos V.Balsytė – Jackuvienė ir K. Šliapavičienė dalinasi: Kryžiaus kelias (LEGO kaladėlių panaudojimas tikybos pamokose)

Mokytoja K. Grelecka dalinasi medžiaga (integruota su etika ir daile): Šventų Velykų simbolika (I pamoka) ; Šventų Velykų reikšmė, tradicijos ir papročiai (II pamoka); Šventų Velykų valgiai, jų prasmė (III pamoka) (nuo 6 klasės)

Mokytoja V. Druktenienė dalinasi:  pamokos pagal filmą „Jėzus vaikams“ Jos bus keturios, pagal dabartinį liturginį laiką: Jėzus gyvenimas, Didysis Ketvirtadienis, Penktadienis ir Velykos. Užduotėles ir įvadus pritaikau individualiai.

Tai pamoka apie Verbų sekmadienį.Ją kaip pagrindą naudosiu I-III kl. Įvadą parašau laiškely tėvams, įkeliu nuorodą. O užduotis pritaikau pagal pratybas, sąsiuviniuose ar pan. Rekomenduoju, jei yra keli vaikai šeimoje, kartu dalyvauti tikybos pamokoje. Vienas kitam pasakoti, paaiškinti. O užduotys jau atskirai.

Mokytojas D. Vitėnas dalinasi: Brauktažodis„Gavėnia“ 
 
Mokytoja J. Liubčenko dalinasi: Kryžiažodis „Šv. Velykos“
 
Mokytoja I. Petrikonienė dalinasi: Kryžiaus kelias jaunimui (PPT)

Mokytoja D. Gedvidzienė dalinasi: Filmų Didžiajai savaitei surinktomis nuorodomis

Mokytoja V. Šlepikienė dalinasi: Velykų testas; Video vyresnių klasių mokiniams apie pasirinkimą, savęs praradimą, ryšio su pasauliu, Dievu ir labiausiai savimi, praradimą. Galima pateikti užduotį mokiniams-apibendrinti matytą video, sukurti klausimus diskusijai ir pan.

Mokytoja L. Aleškevičiūtė dalinasi:
Mokytoja V.Koirovič dalinasi : 

****

Kaip vaikams kalbėti apie Kristaus kančią ir mirtį

Tėvams, mokytojams ir katechetams dažnai  kyla klausimas, kaip vaikams kalbėti apie Jėzaus kančią ir mirtį?

Mes, suaugusieji, esame įpratę mąstyti apie Kristaus kančią ir mirtį prisikėlimo šviesoje. Tačiau vaikų, kurie galbūt tik šiemet sužinojo apie Jėzų, su Juo susidraugavo, laukia sukrėtimas – Jėzus miršta. Todėl tos pačios katechezės metu kalbėkite ir apie mirtį, ir apie džiugų prisikėlimą.

Ko reikėtų vengti pamokose ir katechezėse?

  • Kalbant apie Didžiosios savaitės įvykius su pradinių klasių mokiniais akcentuoti prisikėlimą, nes kalbant apie mirtį (nukryžiavimo scenas ir pan.), mokiniui gali likti baimė eiti į kitą jūsų pamoką.
  • Taikant vaizdinę medžiagą vengti atvirų smurto ir baisių scenų. Medžiaga turi būti parinkta pagal amžių ir grupės ypatumus.

2017 m. GAVENIOS kalendorius vaikams

Virginija Žiobienė


Medžiaga gavėniai:

Šv. Velykoms: