Katechetikos Centras

Gavėnia, Šventosios Velykos, Sekminės

Kaip vaikams kalbėti apie Kristaus kančią ir mirtį

Tėvams, mokytojams ir katechetams dažnai  kyla klausimas, kaip vaikams kalbėti apie Jėzaus kančią ir mirtį?

Mes, suaugusieji, esame įpratę mąstyti apie Kristaus kančią ir mirtį prisikėlimo šviesoje. Tačiau vaikų, kurie galbūt tik šiemet sužinojo apie Jėzų, su Juo susidraugavo, laukia sukrėtimas – Jėzus miršta. Todėl tos pačios katechezės metu kalbėkite ir apie mirtį, ir apie džiugų prisikėlimą.

Ko reikėtų vengti pamokose ir katechezėse?

  • Kalbant apie Didžiosios savaitės įvykius su pradinių klasių mokiniais akcentuoti prisikėlimą, nes kalbant apie mirtį (nukryžiavimo scenas ir pan.), mokiniui gali likti baimė eiti į kitą jūsų pamoką.
  • Taikant vaizdinę medžiagą vengti atvirų smurto ir baisių scenų. Medžiaga turi būti parinkta pagal amžių ir grupės ypatumus.

2017 m. GAVENIOS kalendorius vaikams

Virginija Žiobienė

Aleliuja (paveiksliukas)

Didžioji savaitė 1 (paveiksliukas)

Didžioji savaitė 2 (paveiksliukas)

Didžioji savaitė (lentelė)

Paskutinė vakarienė (paveiksliukas)

Kristaus kapas (sulankstomas paveikslėlis)

Margučių papuošimui

Rask margutį (spalvinimo užduotis)

Šv.Dvasios dovanos

Šv.Velykų slėpinys

Verbų sekmadienis

Vitražas


Medžiaga gavėniai:

Skaidrės „Gavėnia“

Užduotis apie Gavėnią su QR kodais

2017 m. Gavėnios kalendorius (gerų darbų sąrašas)

Filmukas „Pagauk gavėnią kartu su „Magnificat vaikams“ žurnaliuku!“

Kryžiaus kelias spalvinimui

Gavėnios kelias 2016simboliai keliuikaip atrodo pabaigtas kelias

Kaip galima pasigaminti su mokiniais kryžiaus kelio stotis

Užduotis spalvinimui

Pamąstymai Gavėniai

Pamąstymai Gavėniai 2

Tridienis 

Išplėstinis pamokos planas „Velykų šventė

Išplėstinis pamokos planas II klasei „Verbų sekmadienis

Kryžiaus kelias

Pasninko būdas

Mintys Tridieniui

Varpai (meditacija Didžiajai savaitei)

Testas „Velykos“

Kryžiažodis „Velykos“

Klausimai Gavėniai

Gavėnios kelias

Tekstas Gavėniai

Didžioji savaitė (vyresniems)

Kas yra pasninkas?

Pasiryžimų kelias

Žaidimas  „Mokausi atleisti

Velykinis pasveikinimas draugui

Velykų tridienis

Pirmoji pirmokų pažintis su Šv. Velykomis

Pirmoji pirmokų pažintis su sakramentais

Užduotis antrokams apie kiškutį

Užduotis ketvirtokams

2009 m. gavėnios kalendorius

Įveikti pagundas

Jėzaus gundymas dykumoje

Verbų sekmadieniui (1)

Verbų sekmadieniui (2)

Verbų sekmadieniui (3)

Užrašas virš nukryžiuoto Jėzaus galvos

Jėzaus kančia

Jėzaus ir Latro pokalbis

Jėzus pas Lozorių

Jėzus prikelia Lozorių

Didysis Tridienis


Šv. Velykoms:

Nuo Velykų iki Sekminių

Šv. Velykos – džiaugsmo šventė (užduotys)

Prisikėlimas

Jėzus ir Tomas

Tomas paliečia Jėzaus žaizdas

Įtikėjęs Tomas

Kelionė į Emausą

Mokiniai atpažįsta Jėzų

Jėzus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas

Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini?

Kas mane myli…

Pažadas atsiųsti Šv. Dvasią

Aš esu su jumis

Jėzus siunčia savo mokinius krikštyti ir skelbti Evangelijos

Aleliuja

Tuščias kapas

Jėzus pasirodo mokiniams


Sekminėms:

Aš jums palieku ramybę

Globėjas – Šv. Dvasia

Šv. Dvasios simboliai

Šv. Dvasios atsiuntimas