Katechetikos Centras

Gavėnia, Šventosios Velykos, Sekminės

Kaip vaikams kalbėti apie Kristaus kančią ir mirtį

Tėvams, mokytojams ir katechetams dažnai  kyla klausimas, kaip vaikams kalbėti apie Jėzaus kančią ir mirtį?

Mes, suaugusieji, esame įpratę mąstyti apie Kristaus kančią ir mirtį prisikėlimo šviesoje. Tačiau vaikų, kurie galbūt tik šiemet sužinojo apie Jėzų, su Juo susidraugavo, laukia sukrėtimas – Jėzus miršta. Todėl tos pačios katechezės metu kalbėkite ir apie mirtį, ir apie džiugų prisikėlimą.

Ko reikėtų vengti pamokose ir katechezėse?

  • Kalbant apie Didžiosios savaitės įvykius su pradinių klasių mokiniais akcentuoti prisikėlimą, nes kalbant apie mirtį (nukryžiavimo scenas ir pan.), mokiniui gali likti baimė eiti į kitą jūsų pamoką.
  • Taikant vaizdinę medžiagą vengti atvirų smurto ir baisių scenų. Medžiaga turi būti parinkta pagal amžių ir grupės ypatumus.

2017 m. GAVENIOS kalendorius vaikams

Virginija Žiobienė


Medžiaga gavėniai:


Šv. Velykoms:


Sekminėms: