Katechetikos Centras

Dievo Gailestingumo metai

NACIONALINIO GAILESTINGUMO KONGRESO nuotraukas ir video medžiagą galima rasti Vilniaus arkivyskupijos facebook paskyroje arba LRT videotekoje

Vilniaus arkivyskupija rekomenduoja filmą „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ (2016)

 
Metodinė medžiaga
 

,,Saleziečių žinios“ 2016 m. sausio mėn. žurnale yra metų kalendorius kartu su gailestingumo darbų aprašymais

Gailestingumo darbai kūnui (spalvinimui)

Gailestingumo darbai sielai (spalvinimui)

Dok.f. pagal šv. Faustinos dienoraštį „Pasitikiu tavimi“.Tai lietuviškas dokumentinis filmas apie Vilniuje gyvenusią šventąją Faustiną, Dievo gailestingumo apaštalę, per kurią Jėzus Kristus siekė atskleisti Dievo didžiausią savybę – Jo gailestingumą – ir paskatinti žmones Juo labiau pasitikėti. Filmą kūrė Liudvika Pociūnienė, Petras Savickis ir Jonas Banys (2008 m.)

***

Siūlome apsilankyti Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyne ir pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospise, atliekant geruosius darbus

 
Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
 
Charizma: šlovinti ir skelbti Dievo gailestingumą bei melsti jo kitiems.
Tikslas: gailestingumo darbai, kurių šiuo metu reikia Bažnyčiai.
 
Rasų g. 6, 11350 Vilnius
Tel. +370 5 212 1090
El. p. zsjmwilno@wp.pl
 
Hospisas
 
Hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Pagalba teikiama neatlygintinai. 
Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugės ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojas, psichologai, dvasininkai, biuro darbuotojai ir savanoriai.
 
HOSPISO SAVANORIŲ KORDINATORIUS – Česlava
Pirmadienis – penktadienis 
10.00–15.00 val.
Tel. +370 640 37 23