Katechetikos Centras

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14).

Przeżywając kolejne Święta Bożego Narodzenia,

Życzymy (-ę) radości i pokoju. Niech Boża ŁASKA przenika codzienność,

umacnia WIARĘ i uzdalnia do rozpoznawania obecności Wcielonego Słowa.

Niech  Boża MIŁOŚĆ dotknie każdego ludzkiego serca

i napełnia NADZIEJĄ każdy dzień Nowego 2021 Roku.

Najserdeczniejsze życzenia w imieniu kolektywu składa

Raimonda Kuklienė

Kierowniczka

Centrum Katechetycznego Archidiecezji Wileńskiej