Katechetikos Centras

2022m. birželio 30 d. tikybos mokytojai ir katechetai vyko įvykti į piligriminę kelionę Vilnius – Sokulka – Balstogė. Registracija baigta. 🗓

PROGRAMA

6:00 išvykimas (Aušros Vartai)

10:00 atvykimas į Sokulką.

 2008 m. spalio 12 d. šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Sokulkoje įvyko Eucharistijos stebuklas. Laboratoriniai tyrimai parodė, kad tai yra žmogaus širdies miokardo audinys. Sokulkos įvykis neprieštarauja Bažnyčios tikėjimui ir patvirtina, kad konsekracijos metu tariami žodžiai Šv. Dvasios galia paverčia duoną į Kristaus kūną, o vyną į Jo kraują. Tai yra pirmasis Eucharistijos stebuklas Lenkijoje, nes ankstesni apreiškimai buvo susiję su Marija.

  • apsilankymas;
  • adoracija;
  • Šventos Mišios.

13:00 atvykimas į Balstogę.

13:40 sustojimas Švienta Voda (Vasilkuvo miestui priklausanti gyvenvietė, kuri yra Lenkijos šiaurės rytuose, Balstogės apskrityje). Ši vietovė nuo viduramžių apipinta legendomis apie savo gydančio vandens šaltinius. 1719 m. pirmą kartą oficialiai minima, kad šioje vietovėje yra gydančio vandens šaltinėlis.

Sukalbėsime Septynių Dievo Motinos skausmų vainikėlį.

  • apsilankymas
  • pietūs

15:20 apsilankymas daugiakultūrėje Palenkės regiono sostinėje: Branickių rūmai, rotušė, Balstogės Marijos Dangun Žengimo arkikatedros bazilika, Jėzaus Gailestingųjų seserų koplyčia, Dievo Gailestingumo šventovė.

Balstogės Dievo Gailestingumo šventovės istorija susijusi su pal. kun. M. Sopočkos gyvenimu ir darbais. Pal. kun. M. Sopočka – Dievo Gailestingumo apaštalas įkvėptas ses. Faustinos regėjimų, visą savo gyvenimą skelbė Dievo Gailestingumo žinią: parašė daug veikalų, siekė, kad būtų įvesta Dievo Gailestingumo šventė, pagelbėjo, kai buvo tapomas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, buvo vienas iš Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos įkūrėjų. Slėpdamasis nuo sovietų valdžios, 1947 m. kunigas M. Sopočka buvo priverstas išvykti iš Lietuvos į Balstogę. Čia dėstė kunigų seminarijoje. 1962 m. išėjo į pensiją, bet neapleido pastoracinės veiklos, vykdė sielovadą Šventosios Šeimos seserų misionierių kongregacijos koplytėlėje. Mirė 1975 m. vasario 15 d. Balstogėje. Palaidotas Balstogės Dievo Gailestingumo šventovėje. 

19:00 išvykimas į Vilnių.

02:00 grįžimas į Vilnių

(Tiems, kuriems reikės nakvynės, prašome pranešti, padėsime)

Kelionės gidė – A. Uždavinytė

Dvasinis vadovas – kun. J. Czarniawski

Organizatorius – VAKC

Į piligriminę kelionę vyko 58 mokytojai.

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke