Katechetikos Centras

2022 m. balandžio 28 d. vyko susitikimas „Mažųjų religinis ugdymas“ (lietuvių k). 🗓

Susitikimas buvo skirtas katalikų tikybos mokytojams dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą ir jauniems specialistams.

Susitikimo temos

  • Mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas tikybos pamokose.
  • Katalikų tikybos pratybų sąsiuvinių apžvalga: stiprybės, taisytinas turinys, lūkesčiai pratyboms, kurios įsigalios po atnaujintų Bendrųjų programų įsigaliojimo.

Trukmė: 16.00 – 17.30 val.

Susitikimą vedė:  J. Liubčenko, VAKC religinio ugdymo specialistė

Dalyvavo 20 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI-ivyke