Katechetikos Centras

2022 m. balandžio 21-22 d. vyko nuoseklios katechezės kvalifikacinis seminaras „Ateik ir sek mane“. 🗓

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Katalikų teologija ugdymo procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-10 d. ID 309166.

SEMINARO ANOTACIJA:

Seminaras buvo skirtas mokytojams/katechetams ir visiems tikėjimo ugdytojams, dirbantiems su šešerių – vienuolikos metų vaikais. Ši metodika suteikia galimybę pačiam pedagogui dvasiškai atsinaujinti, pasidalinti patirtimi ir plėsti katechezės pedagogiką. Seminaro metu buvo siūloma programa, metodai ir vaizdinė medžiaga skirta gilesniam vaikų/paauglių įvesdinimui į parapijos gyvenimą. Taip pat lengvai adaptuojama ir pritaikoma darbui su paaugliais ir jaunimu, kuris gali būti pateikiamas įvairiomis formomis: susitikimuose, susikaupimo dienose, rekolekcijose, dienos arba vasaros stovyklose.

Lektorės: Gyvybės Dievo Motinos instituto (Notre Dame de Vie, Prancūzija) narės ir katechetės: Anne-Marie le Bourhis, Emmanuelle Bonhomme, Jean D‘Ursel.

Seminaro trukmė: 18 val.

Seminaras vyko: Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius).

Dalyvavo 46 tikybos mokytojai ir katechetai.

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke