Katechetikos Centras

2019-11-14 vyko Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Švč. Mergelės Marijos atlaidų „Tavo apgynimo šaukiamės“ diena mokytojams, katechetams ir jų ugdytiniams

Loterijos metu paaukoti 465 eurai, privatūs aukotojai – 420 eurus, „Širdies globa“- 100 eurų.