Katechetikos Centras

Ateitininkų federacijos parengtos video pamokos (pilietiškumo ir tikybos)

2020 m. LR Seimo buvo paskelbti Ateitininkų metais ir minint 110-ą organizacijos jubiliejų buvo kuriamas projektas „110 pamokų“, kurio tikslas – Lietuvos mokyklose pravesti 110 pilietiškumo, tikybos, etikos ar lietuvių kalbos pamokų. Dėl pandeminės situacijos nepavyko tokio projekto įgyvendinti, tačiau buvo parengtos tikybos ir pilietinio ugdymo pamokos, kuriomis ateitininkai nori pasidalinti su Lietuvos mokytojais.


Nuotolinės tikybos pamokos tikslas yra gebėti paprastais žodžiais atsakyti į dažnai kylančius klausimus apie tikėjimą. Trys studentai ateitininkai šnekasi apie tikėjimo klausimus, kurie dabar kyla moksleiviams, o kadaise kilo ir patiems studentams. Būtent ateitininkų organizacijoje, kuri seka Bažnyčios mokymą, šie žmonės atrado atsakymus į šiuos klausimus. Kiekviename renginyje ateitininkai ugdo jauną žmogų pagal katalikiškas vertybes.

Pamoka skirta 9-12 kl. moksleiviams, tačiau galėtų būti pritaikyta ir šiek tiek jaunesniems.

Nuotolinė pilietinio ugdymo pamoka, sukurta bendradarbiaujant trims nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms – Ateitininkų federacijai, Lietuvos skautijai ir Lietuvos šaulių sąjungai. Visos trys organizacijos susiduria su situacija, kai mokytojai į pamokas apie nevyriausybines organizacijas kviečiasi būtent šių organizacijų atstovus, taigi siūlomas nuotolinis įrankis šioms pamokos vesti.

Pamokos tikslas yra aptarti, pilietiškumo sampratą ir suprasti, kaip pilietiškumas atsiskleidžia nevyriausybinėse organizacijose. Po pamokos mokiniai pažins tris Lietuvos nevyriausybines organizacijas, gebės įvardyti joms svarbias vertybes, gebės paaiškinti, kas yra pilietiškumas, suvoks nevyriausybinių organizacijų svarbą ugdant pilietiškumą.

Pamoka skirta 9-12 kl. moksleiviams, tačiau galėtų būti pritaikyta ir šiek tiek jaunesniems.

Prisegtuose PDF failuose (NUOTOLINĖ TIKYBOS PAMOKA; PILIETINIO UGDYMO NUOTOLINĖ PAMOKA) yra visa informacija apie pamokas ir nuorodos į video pamokų medžiagą.

Jei turėtumėte klausimų, ar reikėtų papildomos informacijos, galima kreiptis į Liudviką Streikutę, Ateitininkų federacijos nacionalinio biuro vadovę, mob.: +37065201809, el. p. liudvika.streikute@ateitis.lt