Katechetikos Centras

O nas

Wileńskie Archidiecezjalne Centrum Katechetyczne:

Administracja:

Kierownik – Raimonda Kuklienė. Mob.tel. 8 647 90187; El. p. katechetikoscentras@gmail.com

Sekretarka i referentka – Lina Vozgirdaitė. Mob.tel. 8 670 21492; El.p. katechetikoscentras@gmail.com

Księgowa i pracownik księgarni – Lucija Jakimovič. Mob.tel.  867093505;  El.p. lucijavakc@gmail.com 

Specjalista ds. nauczania religii (w jęz. litewskim) – Irena Puodžiukaitė. Mob.tel. 8 647 90189; El.p. religinisugdymas.vakc@gmail.com 

Specjalista ds. nauczania religii i katechezy (w jęz.polskim, rosyjskim, białoruskim) – Iwona Geben. Mob.tel.  8 647 90188; El.p. ivonavakc@gmail.com

Specjalist ds. katechezy – Edvardas Česonis; Mob. tel 8 659 64399,  El.p. katecheze.parapijoje@gmail.com