Katechetikos Centras

O nas

Wileńskie Archidiecezjalne Centrum Katechetyczne:

Administracja:

Kierownik – Raimonda Kuklienė

Sekretarka i referentka -Lina Vozgirdaitė

Księgowa i pracownik księgarni – Lucija Jakimovič

Specjalista ds. nauczania religii (w jęz. litewskim) – Jelena Liubčenko

Specjalista ds. nauczania religii i katechezy (w jęz.polskim, rosyjskim, białoruskim) – Iwona Geben

Specjalista ds. katechezy – Vytautė Pilecka