Katechetikos Centras

Anketos Kanoniniam siuntimui gauti

1. Prašome užpildytas formas su parašais ir su antspaudais (išskyrus anketos formą nr.3) šiais mokslo metais pristatyti į VAKC iki birželio 1 d.

2. Metodinių centrų/būrelių vadovus prašome organizuoti centro/ būrelio posėdžius gegužės mėnesį. 

3. Mokytojai, kurie žada keisti darbo vietą, išeiti į pensiją/motinystės atostogas, ar dėl kitų priežasčių nedirbti tikybos mokytojais, prašome pranešti VAKC.  

4. Naujoje mokykloje ketinantys įsidarbinti mokytojai, atkreipkite dėmesį į tai, kad vadovaujantis aukščiau įvardyta tvarka, mokyklų vadovai, paskelbę konkursą naujam katalikų tikybos mokytojui priimti, negali priimti žmogaus be VAKC išduotos pažymos, kad pretendentas neturi kliūčių gauti Kanoninio siuntimo. Prieš įsidarbinant pretendentas privalo kreiptis į mus dėl tokios pažymos.

5. VDU kasmet nuotoliniu būdu perkvalifikuoja įvairių dalykų mokytojus ir suteikia teisę dirbti tikybos mokytojais. Gal turite tikinčių ir praktikuojančių kolegų dalykininkų, kurie norėtų įgyti dar vieną specialybę. Jei tokių kolegų turite ir jie susidomėtų, duokite Jelenos kontaktus, suteiksime daugiau informacijos.