Katechetikos Centras

Laukiame Jūsų anketų – prašymų Kanoniniams siuntimams gauti ar pratęsti 2021/2022 m.m.

Primename, kad vadovaujantis Kanoninio siuntimo išdavimo ir sustabdymo tvarka Vilniaus arkivyskupijoje  laukiame Jūsų anketų – prašymų Kanoniams siuntimams gauti ar pratęsti.

Siunčiame 2021–2022 mokslo metams parengtas anketų formas:

Priedas Nr.1 Anketa tikybos mokytojams Kanoniniam siuntimui gauti įsidarbinantiems naujoje švietimo įstaigoje (2021)Parsisiųsti

Prašome užpildytas formas su parašais ir anspaudais šiemet pristatyti/atsiųsti į VAKC iki birželio 1 d.