Katechetikos Centras

Animacinis įvadas į Bibliją

Gerbiami tikybos mokytojai ir katechetai, 

dalinamės Panevėžio vyskupijos išversta ir įgarsinta Tėvo Hernano Peredos (Ispanija) parengtą video medžiagą:   Animacinis įvadas į Bibliją. Parengtos mokomosios medžiagos šaltinis – leidinys Hernan J. Pereda CPCR,  Biblijos panorama: Dievo tautos išganymo istorija. Taip pat ji išplės ir papildys mažųjų  panoramų –  jaunimui ir vaikams panaudojimą…

Mokomoji medžiaga Animacinis įvadas į Bibliją saugoma autorinių teisių. Ši medžiaga ar jos dalys negali būti viešinamos soc. tinkluose ar kitose interneto svetainėse.
Mokytojai ir katechetai gali rodyti animacijas pamokų, katechezių, renginių ir kt. metu, tačiau griežtai draudžiama ją atsisiųsti ir dalinti atskiromis dalimis dalimis viešoje erdvėje. 
Nuoroda į tiesioginį PVKC YouTube kanalą:https://www.youtube.com/playlist?list=PLfi78idEOCc8tfpDaFozQEhE5dUxnEuBG

Norintys gali įsigyti panorama vaikams ir jaunimui https://katechetika.lt/biblioteka/#knygynelis
Jei norėtumėte seminaro apie tai, kaip naudoti šiuos filmukus tam tikrose teminėse  pamokose ar katechezėje, prašome kreiptis užpildyti trumpą anketą, sutarsime su Panevėžio vyskupijos katechetikos centru dėl seminaro organizavimo Anketa