Katechetikos Centras

Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.
Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau.
Būk pašlovintas, VIEŠPATIE; išmokyk mane savo įstatų.
Kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus
 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais,lygiai kaip visais turtais.
Ps 119

Liepos ir rugpjūčio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Idzikowska  Maria  12 d.

Čepukoit Olga 23 d.

Nadtočij-Bezručkina  Brygida 27 d.

Zalizovskaja Valentina 3 d.

Steckevič Jolanta 29 d.

Sakson Kristina 31 d.

 

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00