Katechetikos Centras

Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.
Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau.
Būk pašlovintas, VIEŠPATIE; išmokyk mane savo įstatų.
Kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus
 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais,lygiai kaip visais turtais.
Ps 119

Kovo mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Tichutina Liudmila  4 d.

Aškelovič Andrej 5 d.

Vinciūnienė Julija 16 d.

Basiul Edyta 18 d.

Grudinska Teresa 20 d.

Mazur Nijolia 24d.

 

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00