Katechetikos Centras

KALENDARZ

W październiku swoje urodziny obchodzą

Anny Sawickiej - w dniu 9 grudnia

Wiesławy Martyniuk – w dniu 9 grudnia

Andżeły Łazarenko - w dniu 10 grudnia

Wiolety Chwoinickiej – w dniu 16 grudnia

Sergiusza Łazarenko - w dniu 16 grudnia

Olgi Milinkiewicz - w dniu 20 grudnia

Anny Lastowskiej - w dniu 22 grudnia

Lili Niewierowskiej - w dniu 23 grudnia 

 

 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Mt 5, 3-9

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00