Katechetikos Centras

Medžiaga 9 – 10 kl.

9 klasė

****

I. Petrikonienė dalinasi:  Galiu būti savimi Bažnyčios bendruomenėje (PPT)

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų tą padarėte man“ (užduočių lapai); Kas man teikia ramybę? (užduočių lapai)Dievo gailestingumas (užduočių lapai)


10 klasė

****

Mokytoja I. Karvelytė-Stankevič dalinasi: Laikas Dievo dovana (ppt), pamokos planas.

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Dovanai gavote – dovanai duokite“ Mt 10, 8 Donorystė (užduočių lapai)Kas padeda ištverti sunkiausias akimirkas? Ko mus moko Jėzus Kristus? (užduočių lapai

Mok.Rasa Arslan dalinasi metodine medžiaga:

Kaip sakau smurtui „Ne“? (skaidrės)

Kaip sakau smurtui Ne? (medžiag)

Kaip sakau smurtui „Ne“? (pamokos planas)

9 – 10 kl.

N.Maciulevičienė dalinasi:

Jėzaus gyvenimas pagal evangelijas

Jėzaus gyvenimas pagal evangelijas (užduočių lapas)

Jėzaus gyvenimas (mokinio darbas 2)

Jėzaus gyvenimas pagal e1vangelijas (mokinio darbas 3)

TESTAS: Jėzus Evangelijose

TESTAS: Jėzus Evangelijose  II

****

Jėzus Evangelijose ir augalai, paukščiai, medžiai, gyvūnai Biblijoje

Biblijos medžiai (mokinio 1)

Biblijos paukščiai (mokinio 2)

Biblijos gyvūnai.Užduočių lentelė.

Biblijos paukščiai.Užduočių lentelė

Biblijos krūmai ir medžiai.Užduočių lentelė.

Biblijos augalai.Užduočių lentelė

Žemėlapis

Paveiksėliai: Augalai Biblijoje

Paveikslėliai: Krūmai, medžiai Biblijoje

Paveikalėliai: Žvėrys Biblijoje

Paveikslėliai:  Paukščiai Biblijoje