Katechetikos Centras

Medžiaga 9-10 kl.

IX klasė

Kas yra karjera, o kas – pašaukimas? Pamokos planas1 priedas2 priedas3 priedas4 priedas

Galiu būti savimi Bažnyčios bendruomenėje. Mūsų Bažnyčios visuotinumas (planas ir metodinė medžiaga).

1 ciklo 1 pamoka. Namų darbų lapas

1 ciklo 2 pamoka. Mokinio lapas (1 užsiėmimas)

1 ciklo 2 pamoka. Priedas “Dievas mane kviečia” (1 užsiėmimas)

1 ciklo 2 pamoka. Mokinio lapas (2 uzsiemimas)

1 ciklo 2 pamoka. Priedas “Trys medžiai” (2 užsiėmimas)

1 ciklo 3 pamoka. Mokinio lapas

2 ciklo 1 pamoka. Mokinio lapas

2 ciklo 2 pamoka. Mokinio lapas

3 ciklo 1 pamoka. Pamokos planas

3 ciklo 2 pamoka. Pamokos planas

3 ciklo 4 pamoka. Pamokos planas

4 ciklo 1 pamoka. Mokinio lapas

Priklausomybių prevencijos projektas 

Žaidimas ,,Praleisk savo gyvenimą”

Ką girdžiu savyje (sąžinė)

Medžiaga pamokai apie laisvę ir atsakomybę:

Branda (ppt)

Situacija

Tekstas


X klasė

2 ciklo 3 pamoka. Pamokos planas

4 ciklo 1 pamoka. Pamokos planas

Skirtingi vaikai

Šeimos planavimas

Prekyba žmonėmis

Eutanazijos nepriimtinumas

Eutanazija (užduotys)

Iš Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos „Gyvybės Evangelija“

Romos katalikų požiūris į eutanaziją

Smurtas (planaspriedas 1 ir 2priedas 3 ir 4priedas 5priedas 6)

Santuokos sakramentas

Ar mokslo teorijos apie pasaulio kilmę ir krikščionybės mintys yra suderinama?

Aš galiu imti ar duoti

Eutanazija

Eutanazija (skaidrių pristatymas)

Smurtas nėra visagalis (Priedas nr. 1Priedas nr. 2 )

Prekyba žmonėmis

Taika ir pacifizmas (Priedas nr. 1Priedas nr. 2)

Ekumenizmas (Priedas nr. 1Priedas nr. 2Priedas nr. 3)

Papildoma medžiaga IX-X kl.

Mok.Rasa Arslan dalinasi metodine medžiaga:

Kaip sakau smurtui „Ne“? (skaidrės)

Kaip sakau smurtui Ne? (medžiag)

Kaip sakau smurtui „Ne“? (pamokos planas)

Mokytoja Natalija Maciulevičienė dalinasi metodine medžiaga:

San Damiano kryžiaus ikona (simbolikatestas😉

Neįtikėtini gyvenimo pradžios dalykai ( testasatsakymai😉

Mokytoja Genovaite Dobikaltienė dalinasi kryžiažodžiu „Tikybos asas

Mokytojas Petras Didžiokas dalinasi (1 pamoka2 pamoka3 pamoka4 pamoka5 pamoka6 pamoka,

7 pamoka (atsiskaitymas), 8 pamoka9 pamoka)

Mokytoja Violeta Žižienė dalinasi (1 pamoka2 pamoka3 pamoka4 pamoka)