Katechetikos Centras

Medžiaga 9-10 kl.

9 klasė

****

I. Petrikonienė dalinasi:  Galiu būti savimi Bažnyčios bendruomenėje (PPT)

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų tą padarėte man“ (užduočių lapai); Kas man teikia ramybę? (užduočių lapai)Dievo gailestingumas (užduočių lapai);

****


10 klasė

****

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Dovanai gavote – dovanai duokite“ Mt 10, 8 Donorystė (užduočių lapai)Kas padeda ištverti sunkiausias akimirkas? Ko mus moko Jėzus Kristus? (užduočių lapai)

****