Katechetikos Centras

Elementor #6342

Aleliuja!  Kristus  prisikėlė!

Šv. Velykos skelbia pačią nuostabiausią ir svarbiausią žinią – Meilė įveikė mirtį.

Telieka leisti Prisikėlimui mūsų gyvenimo klavyrais sugroti Vilties ir Džiaugsmo simfoniją.

Koks nuostabus mūsų Viešpats, kuris bet kurią tamsą sugeba paversti gražiausia Gyvybės šviesa.

Kristus prisikėlė. Iš tiesų prisikėlė. Ar girdi?

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro  kolektyvas