Katechetikos Centras

Medžiaga 5-8 kl.

5 klasė

****

D. Gedvidzienė dalinasi: Draugystė mus tobulina

V. Koirovič dalinasi: Gera gyventi šeimoje; Namas; Kas mums duoda laimę?; Laimė ir laisvė; Jėzaus siūlomas kelias į laimę; Esu kviečiamas kurti Karalystę.

I. Dovydauskienė dalinasi: Ar galiu būti patikimu draugu? (PPT)

J. Bayblytė dalinasi: Verbų sekmadienis ir Šventosios Velykos (5-8 kl.)

R. Marcinkevič dalinasi: Esu kviečiamas kurti Karalystę:1 užduotis .Reikės įkelti į genial.ly 8 punktą iš savo asmeninio google disko, kitaip jūsų mokinių atsakymus matys autorė: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeBQRXbcPRn7YcYPNVGJErfkftRjjt8eFtAobg1htApGH7Ag/viewform?usp=sf_link. 2 užduotis : Reikės įkelti į genial.ly 12 punktą, nustačius darbo atlikimo laikotarpį. Jei norite pasinaudoti, reikės sudubliuoti į savo quizizz.com paskyrą, kitaip matys autorė jūsų mokinių atsakymus. https://quizizz.com/admin/quiz/5e7a2d4f5b86ac001b28d9e2/esu-kvieiamas-kurti-karalyst
 
****

6 klasė

****

D. Gedvidzienė dalinasi: Jėzaus laiminami; Dievo karalystės kūrimas

D. Kalendrienė dalinasi: Kaip Jezus bendravo su žmonėmis?

I. Dovydauskienė dalinasi: Ar Dievas tokšta gyvenimo? (PPT)

A. Skukauskaitė dalinasi: Šv. Paulius

R. Marcinkevič dalinasi: Pirmasis Dievo įsakymas (PPT); Užduotis (lengvesnė); Užduotis (sunkesnė)

****


7 klasė

****

I. Dovydauskienė dalinasi: Kokį Jėzaus iššūkį randu NT? (PPT);  Drąsa pasirinkti tiesą

J. Liubčenko dalinasi: Apklausa 7 kl. „Didžiosios religijos“ 
 
A. Ruseckienė dalinasi: Didžioji savaitė
 
 

8 klasė

****

I. Dovydauskienė dalinasi: Kokie virtualūs bendravimo būdai man yra reikalingi? (PPT); Ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą?

D. Stukienė dalinasi: Žvilgsnis į Pašvęstąjį gyvenimą (PPT)

V. Koirovič dalinasi: Kuo tikiu ir kodėl? Vertybės, gyvenimo prasmė ir laimė

Gimanzinės klasės

P. Didžiokas dalinasi: KAHOOT  užduotimis 

Iš vadovėlio I kl. Esu šaukiamas. Iš IV kl. vadovėlio renkuosi gyvenimą. Iš Ugdymo sodo medžiagos moduliui Meilė ir šeima. Iš Ugdymo sodo medžiagos moduliui Katalikybė ir pasaulio religijos. Ir kita…

  1. Prisijungus prie savo Kahoot paskyros, į paieškos langelį reikia įvesti PetrasD arba spausti nuorodą
  2. Įvykdę paiešką turėsite galimybe prieiti ir įsikelti į savo paskyrą (Duplicate komanda prie testo esančių trijų taškų meniu) jums tinkamus mano paviešintus testus.
  3. Galite naudotis ir, jei rasite kokių netikslumų, juos patobulinti.
  4. Paleidžiant kahoot “Play” ir pasinaudojant pasiūlymu ASIGN, galima nustatyti, kad mokinys galėtų atlikti testą savarankiškai iki nurodyto termino pabaigos.
  5. Rezultatus galima peržiūrėti savo paskyros meniu “Reports”
  6. Sėkmingo naudojimo įvertinant nuotoliniu būdu, mokinių žinias.

J. Barisevičienė ir D.Gervytė dalinasi: Kryžiaus kelias