Katechetikos Centras

4 kl. mokiniams

Flippity viktorina metų apibendrinimui. Parengė E. Margytė

4 klasė – https://www.flippity.net/qs.php?k=1BVXS0bcC0QZh0kOyRzZWFV8mEP2qJ2Fhu_c-nVge_XQ

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.6. Kodėl atsirado pasaulis ir žmogus (su įrašytu tekstu)

2.1. Ką reiškia Šventųjų bendravimas

1.7. Tikėjimo protėviai Senajame Testamente

1.8. Ką Šventasis Raštas pasakoja apie Jėzų (su įrašytu garsu)

2.3. Ką reiškia Adventas?

3.1. Pasaulyje yra Jėzaus nepažįstančių arba nepriimančių

3.2. Krikščionių vienybė

3.4. Kas mums teikia tikrąjį džiaugsmą?

3.5. Tariama ir tikra laimė?

3.6. Koks turėtų būti mano krikščioniškas gyvenimas

3.7. Kodėl pasaulyje yra mirtis ir kančia

4.2. Kas yra bendruomenė ir kodėl mums jos reikia

4.3. Bažnyčioje mus apdovanoja Šventoji Dvasia

4.4. Marija yra Jėzaus ir Bažnyčios Motina

Kartojimas (4 klasė)

****

B.Jachimovič dalinasi: Pamokos planas „Ką Šv. Raštas pasakoja apie Jėzų?“Pateiktis; Priedas.

E. Margytė dalinasi: Didžioji savaitė ir Velykos; Įvairūs krikščionys (4-5 kl); Kodėl pasaulyje yra mirtis ir kančia?; Didžiosios savaitės tradicijos LietuvojeKas mums teikia tikrąjį džiaugsmą?; Koks turėtų būti mano krikščioniškas gyvenimas?; Gera gyventi šeimojeBažnyčioje mus apdovanoja Šventoji Dvasia; Marija yra Jėzaus ir Bažnyčios Motina.

D. Sabaliauskienė dalinasi: Žymiausi Švč. M. Marijos paveikslai Lietuvoje

V. Koirovič dalinasi: Artimo meilė; Kas mums teikia tikrąjį džiaugsmą?; Kas yra bendruomenė ir kodėl mums jos reikia? Priedas: užduotis.

Kalėdos pasaulio šalyse: https://prezi.com/p/ladnui8cpppg/?present=1

L. Kivitienė  dalinasi: Kas būdingiausia mums, katalikams?

J. Liubčenko dalinasi: Kas būdingiausia mums – katalikams? (Jei mokiniai pildys atsakymus –  juos gaus autorė, todėl siūlome sukurti savo apklausą); Kaip Šv. Velykos švenčiamos pasaulyje?;  Ką žinai apie Mariją? (1); Ką žinai apie Mariją? (2)

Gabrielė R. dalinasi: Palaiminimai 

N. Augustinavičienė dalinasi:  Viktorina – Biblijos gyvūnai (4 – 5 kl.)

****

Mok. Laimutė Kivitienė dalinasi medžiaga:

1.3 TAUTOS GYVENANČIOS LIETUVOJE

1.4. pamokai. APIE LAISVĘ IR ATSAKOMYBĘ. VISKAS PRIKLAUSO NUO TAVĘS

1.5.- 1.7. pamokai. ŠVENTASIS RAŠTAS – YPATINGA KNYGA

1.7. VISATOS SUKŪRIMO ISTORIJA PAGAL ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

1.8. pamokai. MŪSŲ TIKĖJIMO PROTĖVIAI SENAJAME TESTAMENTE

2.1. pamokai KĄ REIKŠIA ŠVENTŲJŲ BENDRAVIMAS?

2.2. pamokai. JONAS, ANTANAS IR EUSTACHIJUS, TRYS LIETUVIŲ ORTODOKSŲ ŠVENTIEJI

2.3. pamokai. ADVENTUI. ŽMOGUS, VISATA, ATPIRKĖJAS

2.3. pamokai. KARALIUS DOVYDAS

2.3. pamokai. PATRIARCHO JUOZAPO ISTORIJA

2.4.-2.5. pamokai. KAIP PASAULIS ŠVENČIA ŠV.KALĖDAS IR NAUJUOSIUS METUS

3.1. pamokai. APAŠTALŲ LIKIMAI IR PALAIDOJIMO VIETOS

3.1. pamokai. PAGONYBĖ IR DIDŽIOSIOS PASAULIO RELIGIJOS

3.2. pamokai. KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ IR NEVIENODUMAS

3.4 pamokai. KAS TEIKIA TIKRĄJĮ DŽIAUGSMĄ?

3.5. pamokai. TARIAMA IR TIKRA LAIMĖ. KALNO PALAIMINIMAI

3.6. pamokai. KOKS TURI BŪTI MANO, KAIP KRIKŠČIONIO, GYVENIMAS

3.7. pamokai. KODĖL PASAULIS YRA PILNAS KANČIOS.

GAVĖNIOS LAIKUI. JĖZUS ALYVŲ KALNE PRAKAITAVO KRAUJU. MEDICINIS PAAIŠKINIMAS.


Tikėjimo protėviai Senajame Testamente. Užduotys.

Religijos galvosūkis


Turinys

Dievas myli kiekvieną

Lietuvoje įvairių tautų žmonės gyvena kartu

Šventojo Rašto sandara

Švenčiama skirtingai

Pasaulis švenčia Šv. Kalėdas

Didžiosios pasaulio religijos

Religijų ženklai, simboliai, malda

Žmogus sutvertas laimei (a)

Žmogus sutvertas laimei (b)

Mirtis ir kančia egzistuoja

Pasiūlymas Gavėnios laikotarpiui

Geroji Jėzaus Naujiena (a)

Geroji Jėzaus Naujiena (a)

Man reikia bendruomenės

Šv. Dvasia ir jos dovanos

Bažnyčios Motina Švč. Mergelė Marija

Žinių patikrinimas

Naudoti šaltiniai 

Galvosūkis trečios – ketvirtos klasės mokiniams (mokslo metų pabaigoje)

Aukos liturgija