Katechetikos Centras

3 kl. mokiniams

Flippity viktorina metų apibendrinimui. Parengė E. Margytė

3 klasė – https://www.flippity.net/qs.php?k=11L3pb5QtEGD_QFIxa57W90vkCyI6TOExW6pfrJXQjr0

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.5. Jėzus gydo

1.6. Puiku, kad esu pakrikštytas!

2.2. Mergelė Marija ypatingas asmuo

2.3. Ką daiktai ir ženklai reiškia Šventajame Rašte ir liturgijoje?

2.4. Spalvos mūsų gyvnime ir liturgijoje

2.5. Kas yra liturginiai metai?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokytoja V.Koirovič dalinasi: 
 
 

****

B.Jachimovič dalinasi: Pamokos planas „Kas yra liturginiai metai?“; Pateiktis.

E. Margytė dalinasi:  Kodėl privalau atleisti?; Didžioji savaitė; Kaip švenčiame sekmadienį?; Kodėl susipykus dera susitaikyti? Padėdamas kitiems padedu ir sau; Kokias šventes švenčiu šeimoje tautoje ir Bažnyčioje?; Ką švenčiame per šventąsias Mišias?; Esu kviečiamas prisidėti prie Dievo šeimos – Bažnyčios veiklos.

J. Liubčenko dalinasi: Kodėl susipykus dera susitaikyti?; Šventės šeimoje, bažnyčioje, valstybėje.

V. Koirovič dalinasi: Padėdamas kitiems padedu ir sau;  Kodėl susipykus dera susitaikyti; Kokias šventes švenčiame šeimoje, valstybėje ir Bažnyčioje?

Aleškevičiūtė: Bažnyčios struktūra

D. Gedvidzienė dalinasi: Ką švenčiame per šv. Mišias?

D. Sabaliauskienė dalinasi: Kokie daiktai padeda melstis?; Bažnyčios šventės

R. Arslan dalinasi: Kaip susitaikyti kasdienybėje? (1 dalis); Sūnaus palaidūno palyginimas. Animacinis f. (2016)

S. Pribušauskienė dalinasi užduotimis: Iš E. Margytės ir V.Klumbytės Katalikų tikybos užduočių sąsiuvinio 3 kl. Dievo meilės ženklai.

****

Mok.Rasa Arslan dalinasi metodine medžiaga:

Ką man teikia Krikštas? (pamokos planas)

Ka man teikia Krikštas? (užduočių lapai)

Ką man teikia Krikštas? (individualių užduočių lapas)Ko galiu pasimokyti iš šventųjų?

Mūsų bendruomenės šventasis globejas? (pamokos planas)

Mūsų bendruomenės šventasis globėjas? (užduočiu lapai)

Mok. Laimutė Kivitienė dalinasi medžiaga:

1.1. pamokai. KAIP MANE VIEŠPATS AUGINO ŠIĄ VASARĄ

1.1. pamokai. TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS.

1.1-pamokai. PAVOJINGIAUSI PASAULIO KELIAI Į MOKYKLĄ

1.6 – 1.7. pamokoms. SEPTYNI SAKRAMENTAI

2.1. pamokai. ŠV. KOTRYNA, MERGELĖ IR KANKINĖ 

2.1. pamokai. ŠVENTIEJI LIETUVOS IR VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS GLOBĖJAI

2.2. pamokai. PAGRINDINIAI ŠVČ. M. MARIJOS GYVENIMO ĮVYKIAI, APŽVALGA

2.3. pamokai. KĄ DUONA, ŠVIESA IR VANDUO REIŠKIA MŪSŲ GYVENIME IR LITURGIJOJE. 

2.3. pamokai. LAIŠKAS IŠ 2070-ŲJŲ. KĄ REIŠKIA VANDUO GYVENIMUI. EKOLOGIJA.

2.4. pamokai. BAŽNYČIOS LITURGIJA IR SPALVOS.

3.2. pamokai. KAIP MANO PATOGUMAS GALI KAINUOTI GAMTAI GYVYBĘ.

3.3. temai. DEKALOGAS. PIRMIEJI TRYS.

3.3. temai. DEKALOGAS. KETVIRTAS-DEŠIMTAS. DIDYSIS.

3.4. temai. KAIP TINKAMAI IR VEIKSMINGAI ATSIPRAŠYTI.

Apie išpažintį trumpai

3.5. pamokai. KODĖL PRIVALAU ATLEISTI.

3.6. KODĖL SUSIPYKUS DERA SUSITAIKYTI


Šventasis Martynas.

Legenda (spektaklis)

Ko galiu pasimokyti iš šventųjų?  Legenda (pateiktis)

Kaip Dievo įsakymai rodo kelią į laimę? (užduotis, testas)

Kodėl susipykus dera susitaikyti? (pateiktis)


,,Mergelė Marija – ypatingas asmuo” pamokos planas, pateiktis, gėlės, paveikslėliai (1 d.), paveikslėliai (2d.)

Katalikų tikybos moktoja Violeta Žiežienė dalinasi: pamokos planas „Liturginiai metai“


Turinys

Žmogus – tai kartu kūnas ir siela

Siela irgi gali sirgti, nuodėmes samprata

Jėzus pasilieka su mumis

„Aš esu gyvoji duona”

Meilės pavyzdžiai šventųjų gyvenimuose

Mergelė Marija

Mergele Marija. Kalėdos.

Dievas ateina į mūsų kasdienybę, ženklai ir simboliai.

Dievas ateina į mūsų kasdienybę

Gyvenimas remiantis dorybėmis (a)

Gyvenimas remiantis dorybemis (b)

Aukso taisyklė

Dekalogas (a)

Dekalogas (b)

Mylėti kiekvieną. Gerojo samariečio istorija

Mokausi atleisti. Jėzaus kančia ir mirtis.

Velykos

Susitaikymas kasdienybėje ir Bažnyčioje

Padėti kitiems – padėti sau, gerieji darbai

Mano šeimos, tautos, Bažnyčios šventės

Mano tauta kelyje su Dievu

Žinių patikrinimas

Naudoti šaltiniai