Katechetikos Centras

2024 m. sausio 3 d. vyko 6 akad. valandų kvalifikacinis seminaras „Specialieji sakramentų teologijos klausimai“ 🗓

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Katalikų teologija ugdymo procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2023-11-03 nr. ID 512629

Seminaro metu buvo aptariamas teologinis mokymas apie sakramentus.

Buvo nagrinėjamos šios temos:

Mokymo apie sakramentus antropologinė prieiga;

Dievo veikimo išganymo istorijoje sakramentinis pobūdis;

Kristologinė ir Ekleziologinė mokymo apie sakramentus sąsaja;

Sakramento sąvokos ir sampratos istorinė raida;

Sakramentų įsteigimo klausimas;

Sakramentai, kaip malonės priežastis.

Dalyvavo 49 tikybos mokytojai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke