Katechetikos Centras

2023 m. vasario 24-25 d. vyko Gavėnios rekolekcijos 🗓
Šių gavėnios tylos rekolekcijų metu buvo žvelgiama į Didžiojo Meilės įsakymo patirtį savo širdyje Dievo akivaizdoje. Evangelijoje pagal Joną jis yra apimtas Viešpaties artumo, šlovės, Jo savęs dovanojimosi viršūnės. Nors evangelistas Jonas 13-ame skyriuje neišskiria paskutinės vakarienės, tačiau parodo sudedamąją jos dalį – kojų plovimą, Dievo nusilenkimą iki žmogaus purvo. Šiame kontekste, norint gyventi Didžiuoju Meilės įsakymu, reikia būti tokiu mokiniu – pasilenkusiu į kitų dulkes. Tačiau pirmiausia mokinys pats turi leisti, kad Kristus nusilenktų iki jo egzistencijos purvo, jį apvalytų, nuplautų ir perkeistų ir tik iš tokios meilės kyla mokinio įgalinimas gr. agape meilei kitiems.

Rekolekcijų vedėja: ses. Dominyka Violeta Slepikaitė DP, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos sesuo, dvasinė palydėtoja, dvasinė asistentė Utenos socialiniuose globos namuose, rekolekcijų vedėja. Kvalifikacija: turinti tikybos mokytojos kvalifikaciją, pašvęstojo gyvenimo ir pastoracinės teologijos licenciatė, VDU KTF doktorantė. Interesų sritys: pašvęstojo gyvenimo teologija, dvasinis palydėjimas, dvasingumo teologija, klinikinė pastoracija.

Vieta: DOMUS MARIA viešbutis
Kaina: 40 eurų (sumokėti grynaisiais rekolekcijų metu)

PROGRAMA

Penktadienis
16:30 atvykimas, įsikūrimas
17.30 Kryžiaus kelias/ galimybė atlikti išpažintį
18:00 šv. Mišios
19:00 Vakarienė
19:45 I konferencija ir asmeninės maldos laikas
22:00 Poilsis

Šeštadienis

8:00 Pusryčiai
9:00 II konferencija ir asmeninės maldos laikas
10:45 Arbatos ar kavos pertrauka
11:00 III konferencija ir asmeninės maldos laikas
13:00 Pietūs, poilsis
15:00- Bendras pasidalinimas, įžvalgos
17.30 galimybė atlikti išpažintį
18:00 Šv. Mišios
20:00 vakarienė ir pabaiga

Dalyvavo 17 tikybos mokytojų.

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke