Katechetikos Centras

2023 m. sausio 30 d. ir vasario 6 d. vyko kvalifikacinis seminaras „Kaip dirbti su atnaujinta Katalikų tikybos bendrąja programa? Teorinė dalis“ (lietuvių kalba) 🗓

Šis seminaras yra  kvalifikacinės programos  „ Efektyvios tikybos pamokos planavimas ir organizavimas“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-08-14 nr. ID 307385

Seminaro metu buvo pristatoma atnaujintos Katalikų tikybos bendrosios programos struktūra, aptariamos mokinių kompetencijos, vertinimas bei pasiekimų lygiai.

Seminaro lektorė tikybos mokytoja ekspertė Erika Margytė. Lektorė yra Katalikų tikybos vadovėlių „Būti su Dievu“ ir „Augti su Jėzumi“ bendraautorė, pratybų knygelių I-II klasėms bendraautorė, o III-IV klasėms autorė. Metodinių priemonių kūrėja bei kvalifikacinių seminarų katalikų tikybos mokytojams vedėja.

Trukmė 6 ak. val.

Seminaras vyks platformoje Zoom.

Seminaras vyko:

  • Sausio 30 d. 17.30 – 19 val.
  • Vasario 6 d. 17.30 – 19 val.

Dalyvavo 105 tikybos mokytojai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke