Katechetikos Centras

2023 m. sausio 26 d. vyko seminaras: „Mažųjų religinis ugdymas. Žaidžiu, patiriu, mokausi“. 🗓

Mokytojams buvo pristatoma žaidimo metodo tikybos pamokoje tikslingumas ir pritaikomumas atsižvelgiant į tikybos pamokų temas taip pat mokymosi žaidžiant patirties svarba bei nauda.

Seminare „Žaidžiu, patiriu, mokausi“ buvo pateikiami išbandyti įvairūs žaidimo metodo pritaikymo būdai.

Mokytojai, seminaro metu, galėjo praktiškai išbandyti keletą žaidimų, aptarti jų pritaikomumo tikybos pamokose variacijas bei alternatyvas.

Lektorė: tikybos mokytoja ekspertė Agnė Lastakauskienė

Laikas: 16.30 – 18.00 val.

Vieta: VAKC

Dalyvavo 17 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI-ivyke