Katechetikos Centras

2023 m. sausio 11 d. vyko dalinimosi patirtimi seminaras „Nori sudominti, dirbk išradingiau: žaidžiame Bibliją“. 🗓

Seminaro „Žaidžiame Bibliją“anotacija

Žaidimas – tai vaiko gyvenimo būdas, esminė veikla ir pagrindinis jo aktyvaus ugdymo/-si metodas. Seminare buvo pristatyti pamokų pavyzdžiai ir metodai (“Abėcėlė ratu”, „Dialogo kūrimas“, „Vardų mozaika“, „Dėlionė“, “Karšta kėdė”, “Dialogas”,  bibliodrama), skirti mokinių gilesniam Biblijos tyrinėjimui žaidimo forma:  Biblijos asmenų, istorijų, simbolių pažinimui, žinių apie krikščioniškąjį tikėjimą gilinimui bei įtvirtinimui.  Taip pat buvo pristatytos tarpdalykinės integracijos galimybės (dorinio ugdymo – etikos, tikybos, lietuvių litertaūros, istorijos, teatro, dailės).

Seminarą vedė tikybos mokytoja metodininkė Violeta Žižienė.

Dalyvavo 10 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI-ivyke