Katechetikos Centras

2023 m. rugsėjo 20 d. 16.30 val. kviečiame į gyvą susitikimą VAKC „Mažųjų religinis ugdymas. Šventasis Raštas mažiesiems“ 🗓

Dalyvavo 10 tikybos mokytojų.
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke