Katechetikos Centras

2023 m. rugpjūčio 17-18 d. kviečiame dalyvauti rekolekcijose „Vyresnysis Sūnus palaidūnas – iš naujo atrask kelią į Dievo širdį“ 🗓

REGISTRACIJA (pirmenybė teikiama Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams)

Pasakojime apie sūnų palaidūną vyresnysis sūnus atrodo geras. Tačiau, kai atidžiai įsiskaitome į šią ištrauką, paaiškėja, kad Viešpats Jėzus mums rodo visai ką kita – kai ką labai stebinančio. Bet pirmiausia Jis mums parodo pamestą kelią į Dievo Tėvo širdį.

Tiesos apie save atskleidimas taip sutrikdo ir nustebina, kad dažnai pasislepiame po pamaldžiais palinkėjimais ir savo pačių sukurtomis maloniomis kaukėmis. Tiesa gal ir nėra patogi, bet ji visada veda į laisvę ir ramybę. Pradėk žvalgytis po savo širdį žavinčios istorijos apie sūnų palaidūną šviesoje, bet šį kartą apie… vyresnįjį sūnų iš Viešpaties Jėzaus pasakyto palyginimo.

                      Ar vykdai Dievo valią? Teigiamas atsakymas dažniausiai yra tam tikras veikimas, judesys. Bet ar prisimeni, kad vykdyti Dievo valią taip pat reiškia ir derinti savo mintis su Dievo planais? Tai yra mąstyti „Dievo būdu“, ypatingai dėl to, ką galvoji pats apie save, kaip save matai. Ar žvelgi į save akimis To, kuris tave sukūrė, pasirinko ir iš anksto paskyrė dar prieš pasaulio sutvėrimą? O gal leidi sau puoselėti mintis, prieštaraujančias tam, kaip Dievas tave regi šiandien?

                      Rekolekcijų metu detaliai analizuojame palyginimo tekstą iš Evangelijos pagal šv. Luką 15 skyriaus, atrasdami ten paslėptus perlus – žodžius, posakius, papročius, kurių nepastebime Šventąjį Raštą skaitydami paskubomis.

Vyresnysis sūnus palaidūnas: rekolekcijos manantiems, kad jau žino.

                      Rekolekcijas ves t. MATEUSZ STACHOWSKI OFM Conv – pranciškonų vienuolyno Ostrudoje (Lenkija) sielovadininkas, Šv. Maksimiljono Kolbės provincijos Gdanske spaudos atstovas, pranciškonų internetinės televizijos „Franciszkanie TV“ kūrėjas, nuo 2013 m. – egzorcistas, tarnaujantis Vilniuje ir Varmijos arkivyskupijoje.

Rekolekcijas vyks: Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius).

Rekolekcijų kaina 50,00 Eur.

(Pilna rekolekcijų kaina 80,00 Eur, dalį kainos dengia VAKC)

Norinčius dalyvauti prašome registruotis ir atnešti į VAKC 20,00 Eur auką už Trinapolio namus iki birželio 30 d. arba pavedimu:

Gavėjas                              Vilniaus Arkiviskupijos Katechetikos Centras

Banko sąskaita                  LT 70 7180 3000 0270 0072

Suma                                                     20,00 Eur

Mokėjimo paskirtis           AUKA UŽ REKOLEKCIJAS

Registracija bus patvirtinta SMS žinute tik gavus apmokėjimą.

Pilnas apmokėjimas vyks atvykus į rekolekcijas.  

REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ :

Rugpjūčio 17 d.

7.30   – Registracija

8.00   – Pusryčiai

9.00   – Konferencija 1

10.30 – Kavos pertrauka

11.00 – Šventojo Rašto meditacija

12.00 – Eucharistija

13.00 – Pietūs

15.00 – Gailestingumo vainikėlis, konferencija 2

17.15 – Klausimai, diskusija

18.00 – Vakarienė

19.00 – 20.30 –  Adoracija su šlovinimu, užtarimo malda, išpažinties galimybė.

Rugpjūčio 18 d.

8.00 – Pusryčiai

9.00 – Konferencija 3

10.30 – Kavos pertrauka

11.00 – Šventojo Rašto meditacija

13.00 – Pietūs

15.00 – Gailestingumo vainikėlis, konferencija 4

17.15 – Klausimai, diskusija

18.00 – Eucharistija (+ liudijimai)

from to
Scheduled ical Google outlook Naujienos/Aktualijos RENGINIAI