Katechetikos Centras

2023 m. lapkričio 24-25 d. tikybos mokytojai dalyvavo Advento rekolekcijose. 🗓

Dalyvavo 28 tikybos mokytojai.

2023 m. lapkričio 24-25d. vyko priešadventinės rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojams

„Pasilikite mano meilėje“ Jn 15, 9b

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke