Katechetikos Centras

2023 m. lakpričio 21 d. 16.30 val. vyko Mažųjų religinio ugdymo susitikimas „Apie Šventąjį Raštą, Adventą ir spec.poreikių vaikus”. 🗓

Patirtimi dalinosi E. Ivanauskienė. S. Bačiulienė ir I. Puodžiukaitė.

Dalyvavo 10 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke