Katechetikos Centras

2023 m. kovo 3 d. 16.30 val. vyko dalinimosi patirtimi seminare „Nori sudominti, dirbk išradingiau: Pamoka gavėnios laikui „Septyni Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus““ 🗓

Pamoka „Septyni Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus“ skirta 8 – 9 klasėms, padedanti mokiniams geriau
išgyventi gavėnios laikotarpį. Joje integruojami Lietuvių kalbos, dailės, muzikos bei katalikų tikybos
dalykai. Pamoka sukurta naudojant teologo Karlo Ranerio, Fulton J. Sheen, Vytauto Antano Dambravos
tekstus.

Renginyje dalyvavo 10 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke